Nik Aziz: 'Percaya Pada Laporan Audit Boleh Rosak Akidah'

"Kita PAS buat serupa dengan Al-Quran suruh, kita ikut Islam, tapi kalau rakyat lebih percaya kepada laporan audit itu daripada PAS, itu boleh rosak akidah, kerana audit tidak ikut serupa dengan Islam suruh audit, dia ikut sistem sekular, dia tolak Islam ambil kebangsaan, mana boleh Audit tu lebih betul dari PAS (Islam), ini tidak boleh".  

Sejauhmana tahap kepercayaan penyokong Pakatan Rakyat terhadap laporan audit yang dikeluarkan minggu lalu ? Jika terlau percaya dengan kepincangan audit yang dilaporkan di negeri PR itu mungkin sedikit masa lagi Mursyidul Am PAS akan mengeluarkan fatwa 'rosak akidah' seperti diatas, ini kerana pandangan Nik Aziz ialah PAS itu Islam dan buat kerja-kerja Islam (buat apa yang disuruh tinggal apa yang dilarang), oleh yang demikian mana mungkin kerajaan PAS yang (kononnya) mengikut garis panduan yang diajar oleh Islam itu mengalami kepincangan sebagaimana yang dilaporkan oleh Audit.

Siapa Ketua Audit Negara ? siapa pegawai audit yang buat laporan itu ? Adakah dia lebih alim dari Nik Aziz ataupun dia tersenarai kurang dari tangga ke 42 pemimpin Islam berpengaruh dunia ? Jika tidak lebih baik diam dan tidak perlu nak ajar bagaimana untuk Ularmak besau mentadbir. Nik Aziz tahu apa yang dia buat. Kahkahkahkah, itulah mentaliti pentaksub akan berhujah untuk mempertahankan pemerintahan Tuan Garunya, 

Bagaimanapun, dibawah dilampirkan daripada apa yang dilaporkan oleh Ketua Audit Negara dengan apa yang berlaku di Kelantan, mungkin masih ramai lagi rakyat Kelantan yang gagal memahami fungsi antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat terutamanya bila berhadapan dengan kes 'jalan rosak'. Mana-mana saja jalan yang rosak sebahagian besarnya menganggap itu kerja kerajaan pusat, kerajaan pusat 'menganaktirikan' Kelantan dengan tidak menyalurkan bantuan untuk memajukan negeri ini. Namun adakah benar ianya begitu ?
 • Sebanyak 14 daripada 36 rancangan membaru muka jalan tidak dilaksanakan bagi tahun 2011.
 • Kualiti kerja penurapan tidak memuaskan.
 • Kerosakan permukaan dan bahu jalan tidak disenggarakan dengan baik.
 • Penyenggaraan perabot jalan tidak dilaksanakan.
 • Jambatan dan pembetung tidak disenggarakan serta longkang tersumbat.
 • Perbelanjaan tidak mengikut Arahan Amanah.
 • Bagi menambah baik pengurusan penyenggaraan jalan raya negeri, adalah disyorkan supaya Bahagian Jalan JKR Negeri mengambil tindakan terhadap perkara-perkara berikut:
 • Melaksanakan rancangan membaru muka jalan sebagaimana yang dirancang supaya jalan yang dikenal pasti rosak dapat disenggarakan.
 • Jabatan juga hendaklah membuat pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh pihak kontraktor bagi memastikan kaedah pelaksanaan kerja penyenggaraan dipatuhi.
 • Rekod maklumat penyenggaraan jalan negeri hendaklah disediakan bagi tujuan memudahkan perancangan dan pemantauan.
 • Memperkemaskan sistem pengurusan aset dan inventori perabot jalan dengan penggunaan kod pemasangan pada setiap papan tanda termasuk kedudukan, tarikh pemasangan, tempoh jaminan dan sebagainya.
 • Jabatan hendaklah memastikan peruntukan Kumpulan Wang Amanah
Berdasarkan Malaysian Road Record Information System (MARRIS), panjang rangkaian Jalan Negeri di Negeri Kelantan adalah 17,262.77 kilometer (km) tetapi di bawah penyenggaraan JKR ialah 5,062.15 km seperti Jadual 3.1. Tujuan penyenggaraan jalan adalah untuk memastikan permukaan dan persekitaran jalan sentiasa memberi pemanduan yang selesa, mudah dan selamat, struktur jalan mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk menampung beban trafik serta memulihkan laluan dengan kadar segera apabila berlaku kejadian yang tidak dijangka.
Kerja penyenggaraan jalan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu penyenggaraan berkala, penyenggaraan biasa dan penyenggaraan khusus. Kerja penyenggaraan jalan ini dilaksanakan oleh Jabatan dan kontraktor yang dilantik. Penyenggaraan jalan bermaksud penjagaan dan pemulihan jalan, longkang, pembetung dan perabot jalan seperti tanda amaran, arahan dan panduan serta alat keselamatan jalan yang menjadi sebahagian daripada jalan tersebut. 

Pada tahun 2009 hingga 2011, Kerajaan Negeri telah menerima sejumlah RM259.73 juta pemberian tahunan Penyenggaraan Jalan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan berdasarkan Perkara 109(1)(b) Perlembagaan Persekutuan. Daripada jumlah tersebut, sejumlah RM107.41 juta telah diperuntukkan kepada JKR di bawah Program Penyenggaraan Jalan-jalan Negeri dan sejumlah RM101.31 juta atau 94.3% telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut.

Pemberian ini bertujuan untuk membiayai semua kos berkaitan penyenggaraan Jalan Negeri serta perbelanjaan seperti pembelian jentera, bekalan bahan-bahan, perkakas dan peralatan, pembayaran gaji serta imbuhan lain kepada pekerja yang berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti penyenggaraan jalan oleh JKR.

PENEMUAN AUDIT
Pengauditan yang dijalankan pada bulan September hingga Disember 2011 mendapati secara keseluruhannya, pelaksanaan kerja penyenggaraan jalan negeri adalah tidak memuaskan kerana terdapat beberapa kelemahan seperti yang dijelaskan dalam perenggan-perenggan berikut. Secara ringkasnya, kelemahan yang ditemui adalah seperti dibawah:
 • Rancangan membaru muka jalan tidak dilaksanakan.
 • Kualiti kerja penurapan kurang memuaskan.
 • Kerosakan permukaan dan bahu jalan tidak disenggarakan dengan baik.
 • Penyenggaraan perabot jalan tidak dilaksanakan.
 • Jambatan dan pembetung tidak disenggarakan serta longkang tersumbat.
 • Perbelanjaan tidak mengikut Arahan Amanah.
Penyenggaraan Berkala

Penyenggaraan berkala memerlukan pemeriksaan dan penilaian secara berkala ke atas keupayaan struktur pavemen jalan sedia ada dalam menampung unjuran beban trafik bagi menentukan kaedah pembaikan yang sesuai. Kerosakan permukaan jalan biasanya dapat dikaitkan dengan kelemahan struktur pavemen jalan. Aktiviti penyenggaraan berkala adalah seperti menguatkan struktur pavemen jalan, membuang permukaan jalan sedia ada dan menggantikan dengan permukaan jalan yang baru (resurfacing) dan dilaksanakan mengikut program setiap 5 hingga 10 tahun sekali berdasarkan purata trafik harian sebagaimana yang digariskan dalam Highway Maintenance Manual. Bagaimanapun semakan Audit mendapati:

Rancangan Membaru Muka Jalan Tidak Dilaksanakan

a. Kerja membaru muka jalan dilaksanakan oleh Bahagian Jalan, JKR Negeri setelah mendapat maklumat dan cadangan daripada JKR Jajahan. Pelaksanaan membaru muka jalan dilakukan oleh Kuari JKR Bukit Buloh dan Syarikat Kijang Kuari Sdn. Bhd. yang dilantik sebagai kontraktor untuk tujuan tersebut. Pada tahun 2009 dan 2010 JKR telah merancang sebanyak 49 projek membaru muka jalan melibatkan jalan sepanjang 98.45 km. Kesemua kerja membaru muka jalan tersebut telah selesai
dilaksanakan.

b. Pada tahun 2011, sebanyak 36 projek membaru muka Jalan Negeri melibatkan sepanjang 65.87 km dengan anggaran kos sejumlah RM10.05 juta. Daripada jumlah tersebut, Kuari JKR Bukit Buloh akan melaksanakan membaru muka 21 projek sepanjang 28.91 km dengan kos RM4 juta manakala Syarikat Kijang Kuari Sdn. Bhd. diberi kontrak untuk membaru muka 15 projek sepanjang 36.96 km dengan kos RM6.05 juta.

Semakan Audit mendapati sebanyak 14 daripada 36 projek melibatkan jalan sepanjang 27.5 km yang dirancang untuk dibaru muka tidak dapat dilaksanakan. Maklum balas daripada JKR bertarikh 26 Mac 2012 memaklumkan bahawa kuari JKR Bukit Buloh tidak membaru muka 4 jalan sepanjang 6.1 km kerana menggantikannya dengan jalan lain yang memerlukan tindakan segera akibat kerosakan setelah mendapat aduan awam. Syarikat Kijang Kuari Sdn. Bhd. pula gagal membaru muka 10 jalan sepanjang 21.4 km disebabkan tidak ada bekalan bitumen dan minyak diesel serta kekerapan berlaku kerosakan pada premix plant. Butiran jalan yang tidak dibaru muka adalah seperti Jadual 3.2.
c. Lawatan Audit bersama Pegawai JKR pada 17 Januari 2012 ke 7 jalan yang tidak dibaru muka iaitu Jalan Selising/Kok Lanas, Gaal - Kg. Bukit, Pauh Butut/Kedai Menanti, Melor - Gunong, Mahligai - Gunong, Binjai - Kota Jembal dan Pasir Tumboh - Gong Dermin mendapati perkara-perkara berikut:

i. Jalan Gaal ke Kg. Bukit di Jajahan Pasir Puteh telah mula diturap pada awal bulan Januari tahun 2012.

ii. Kerja membaru muka Jalan Pasir Tumbuh ke Gong Dermin di Jajahan Kota Bharu belum dilaksanakan. Jalan ini hanya memerlukan dibuat tampalan kepada beberapa pothole.

iii. Bagi 5 jalan lain iaitu Jalan Selising - Kok Lanas, Pauh Butut - Kedai Menanti, Melor - Gunong, Mahligai - Gunong dan Binjai - Kota Jembal kerja membaru muka juga belum dilaksanakan. Kesemua jalan berkenaan mengalami kerosakan yang boleh menjejaskan kelancaran kenderaan dan keselamatan pengguna. Kelewatan membaru muka jalan berkenaan boleh menyebabkan kerosakan yang lebih teruk. Contoh sebahagian daripada 5 jalan berkenaan adalah seperti Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.
Lawatan Audit ke beberapa jalan di 3 jajahan iaitu Jalan Pasir Puteh - Gong Kelih, Pasir Puteh, Jalan Pintu Geng, Kota Bharu dan Jalan Guchil - Batu Balai, Kuala Krai mendapati berlaku kecacatan permukaan jalan jenis bleeding dan keretakan jenis gelinciran (Crescent Shaped Crack/Slippage Cracking) walaupun jalan-jalan berkenaan dibaru muka dalam tahun 2009 dan 2010. Berdasarkan manual dan garis panduan JKR, antara sebab berlakunya kecacatan permukaan jenis bleeding adalah kerana campuran asphalt tidak seimbang, kandungan bitumen terlalu tinggi, tack coat terlalu banyak semasa pembinaan daya mampatan semasa peringkat reka bentuk tidak mencukupi dan mampatan susulan oleh trafik yang mengurangkan lompang udara menyebabkan bitumen melimpah keluar.

Keretakan jenis gelinciran (Crescent Shaped Crack/Slippage Cracking) pula disebabkan oleh kurang ikatan antara lapisan permukaan dengan lapisan di bawahnya, terlalu banyak pasir dalam campuran lapisan permukaan, kurang pemadatan lapisan permukaan dan pemampatan semasa asphalt sudah sejuk. Maklum balas daripada JKR bertarikh 26 Mac 2012 memaklumkan bahawa telah berlaku kecacatan pada Batching Plant di kuari semasa proses penyediaan premix.

Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri

Prestasi Kewangan

a. Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri (KAPJN) ditubuhkan di bawah Seksyen 9(3) Akta Acara Kewangan 1957 untuk mengakaunkan terimaan dan bayaran berkaitan kerja penyenggaraan Jalan Negeri. Pada tahun 2009 hingga 2011 Kerajaan Negeri telah menerima pemberian Penyenggaraan Jalan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan sebanyak RM259.73 juta.

Daripada jumlah tersebut, sebanyak RM107.41 juta diperuntukkan kepada JKR, RM3.18 juta kepada Pejabat Tanah Dan Jajahan (PTJ) dan RM0.73 juta kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
Kedudukan Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri untuk tempoh 3 tahun adalah seperti Jadual 3.3.
b. Semakan Audit mendapati prestasi perbelanjaan penyenggaraan jalan oleh JKR dalam tempoh 3 tahun adalah antara 91.6% hingga 96.8%. Bagaimanapun, prestasi perbelanjaan Pejabat Tanah Dan Jajahan adalah 36.8% dan Pihak Berkuasa Tempatan sebanyak 61.6% disebabkan kedua-dua agensi ini hanya menerima peruntukan daripada Kerajaan Negeri pada bulan Ogos tahun 2011. Dalam tempoh 2009 hingga 2011 Kerajaan Negeri hanya memperuntukkan sejumlah RM111.32 juta atau 42.9% daripada sejumlah RM259.73 juta pemberian Kerajaan Persekutuan untuk penyenggaraan Jalan Negeri kepada JKR, PTJ dan PBT.

c. Mengikut Penyata Kewangan Kerajaan Negeri pada 31 Disember 2011, baki peruntukan Kumpulan Wang Amanah Penyenggaraan Jalan Negeri (KAPJN) ialah berjumlah RM343.87 juta. Ini menunjukkan secara keseluruhannya peruntukan yang diluluskan bagi tempoh tahun 2009 hingga tahun 2011 berbanding baki peruntukan KAPJN hanya 32.4%. Semakan Audit mendapati pada setiap tahun, anggaran kos penyenggaraan jalan bagi seluruh Jajahan di Negeri Kelantan yang diperlukan ialah RM75 juta. Bagaimanapun, pihak JKR memaklumkan siling peruntukan sebanyak RM40 juta telah ditentukan setiap tahun menyebabkan permohonan peruntukan untuk penyenggaraan Jalan Negeri bagi seluruh Jajahan sebanyak RM35 juta lagi tidak dipohon.

Berdasarkan baki semasa KAPJN, sepatutnya tiada isu mengenai masalah peruntukan yang tidak mencukupi. Jumlah peruntukan sebenar yang diperlukan untuk menyenggara Jalan Negeri dalam tempoh tahun 2009 hingga tahun 2011 ialah RM225 juta dan jumlah ini boleh ditampung dengan pemberian Kerajaan Persekutuan sebanyak RM259.73 juta dalam tempoh yang sama. Keperluan peruntukan tambahan yang tidak dipohon adalah seperti Jadual 3.4.
Mengikut peraturan, peruntukan KAPJN hanya boleh digunakan untuk tujuan kerja penyenggaraan Jalan Negeri dan kerja yang berkaitannya sahaja.

Semakan Audit mendapati antara tahun 2009 hingga 2011 sejumlah RM0.70 juta peruntukan Kumpulan Wang ini telah digunakan untuk tujuan lain selain yang ditetapkan. Antara kerja yang dilakukan ialah pengubahsuaian pejabat JKR negeri, membaru muka jalan di dalam kawasan sekolah, penurapan dalam Kem Kijang, membekal paving block dan sebagainya seperti Jadual 3.5
Pada pendapat Audit, penggunaan KAPJN hendaklah digunakan untuk tujuan sebagaimana Arahan Amanah. Isu peruntukan terhad untuk menyenggara Jalan Negeri dengan meluas lagi tidak timbul kerana masih terdapat baki berjumlah RM343.87 juta dalam KAPJN.

SYOR AUDIT

Pada keseluruhannya, kerja penyenggaraan Jalan Negeri yang dirancang dan dilaksanakan adalah tidak memuaskan. Beberapa perkara perlu dipertingkatkan dalam pengurusan penyenggaraan jalan raya bagi memastikan pengguna jalan raya sentiasa selesa dan selamat semasa menggunakan jalan raya. Sehubungan dengan itu, pihak JKR Negeri dan Jajahan hendaklah mengambil langkah-langkah penambahbaikan perkara seperti berikut:
 • Program penyenggaraan jalan hendaklah dilaksanakan mengikut perancangan asal supaya jalan yang dikenal pasti rosak dapat disenggarakan.
 • Jabatan juga hendaklah membuat pengawasan terhadap kerja yang dilakukan oleh pihak kontraktor bagi memastikan kaedah perlaksanaan kerja penyenggaraan dipatuhi.
 • Rekod maklumat penyenggaraan Jalan Negeri hendaklah disediakan bagi tujuan memudahkan perancangan dan pemantauan.
 • Memperkemaskan sistem pengurusan aset dan inventori perabot jalan dengan penggunaan kod pemasangan pada setiap papan tanda termasuk kedudukan, tarikh pemasangan, tempoh jaminan dan sebagainya.
 • Jabatan hendaklah memastikan peruntukan Kumpulan Wang Amanah

1 comment:

 1. N.ajis makin tua, makin nyanyuk makinlah sesat dan jahat...oopps orang tua ni ada kat sepital kerajaan kerana sakit tua.

  Allah s.w.t sengaja membiarkan N.ajis hidup lama agar manusia dapat terus melihat kejahatannya.

  ReplyDelete

Tinggalkan komentar anda untuk dikongsi.

Blog Archive

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...